Utredning kan bestå i uppmätning av effektförbrukning, mätpunkter med mera i byggnader. Eventuella utbyggnadsmöjligheter för elcentraler, bedömningar av belysningsarmaturers standard, nivå med mera.