Detta innebär att jag upprättar handlingar i form av erforderliga ritningar och beskrivningar för elektriska och teletekniska installationer i byggprocessens olika skeden. Elprojektering utförs med hänsyn till kundens önskemål på såväl kostnader, kvalité, miljö samt genomförande.