Projektering

Detta innebär att jag upprättar handlingar i form av erforderliga ritningar och beskrivningar för elektriska och teletekniska installationer i byggprocessens olika skeden. Elprojektering utförs med hänsyn till kundens önskemål på såväl kostnader, kvalité, miljö samt genomförande.

Besiktning

På kundens uppdrag fastställs att elanläggningen uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter, standarder samt andra lagar och förordningar som kan styra elinstallationens utförande. El-besiktningens utförs naturligtvis även med förfrågningsunderlaget med tillhörande förändringar i form av PM som grund så att beställaren får vetskap om att han erhållit vad han köpt.

Utredningar

Utredning kan bestå i uppmätning av effektförbrukning, mätpunkter med mera i byggnader. Eventuella utbyggnadsmöjligheter för elcentraler, bedömningar av belysningsarmaturers standard, nivå med mera.