På kundens uppdrag fastställs att elanläggningen uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter, standarder samt andra lagar och förordningar som kan styra elinstallationens utförande. El-besiktningens utförs naturligtvis även med förfrågningsunderlaget med tillhörande förändringar i form av PM som grund så att beställaren får vetskap om att han erhållit vad han köpt.